Samen actief wonen met zorg!

Missie en visie van de Stichting Ludgerus, samen actief wonen met zorg


Betrokken, ondernemend en betrouwbaar

Ludgerus is sprankelend:

Sprankelend geeft aan dat er positieve energie in onze organisatie zit. Dit laten wij doorklinken in onze contacten met de bewoners, medewerkers en andere partners.

 

De stichting Ludgerus is ontstaan vanuit een christelijke levensovertuiging en dit wordt vertaald naar een hedendaagse denkwijze over normen en waarden binnen de organisatie.

 

Voor het welbevinden van de ouder wordende mens is een plezierige woonomgeving en onderling contact erg belangrijk. Uitgaande van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen, met als doel zo lang mogelijk actief en zelfstandig te blijven. Uitgangspunt bij alles is de eigen regie en de ondersteuning van de zelfredzaamheid.

 

Ludgerus is een stichting die zich tot doel stelt om haar bewoners veel meer te bieden dan een woning als onderdeel van een wooncomplex. Naast tal van activiteiten en bijeenkomsten van en voor haar bewoners verwacht de stichting dat haar bewoners actief zijn bij voorkomende werkzaamheden. De activiteiten is geen doel op zich, maar past in de visie dat gezamenlijk vormgeven van de eigen woonomgeving een belangrijke bijdrage levert aan het persoonlijk welbevinden.

 

Ludgerus biedt service- en thuiszorgdiensten aan. De opvolging van de alarmering is 24 uur per dag beschikbaar. De stichting wordt geleid door een betrokken professionele organisatie. De stichting blijft de eigen regie voeren en zoekt samenwerking met andere hulpverleners en organisaties.

 

Onze missie/ visie is gebaseerd op vier kernwaarden

Samen streven wij ernaar dat onze bewoners zo lang mogelijk zelfstandig en naar eigen inzicht en levensstijl kunnen blijven wonen.

Ieder mens verdient aandacht, respect en de zorg die hij nodig heeft.

 

In al onze contacten en activiteiten zijn de volgende kernwaarden te herkennen:

  • Betrokken: wij hebben persoonlijke aandacht en respect voor de mensen waarmee wij werken, met ook voor ieders leefstijl, cultuur en religie.
  • Betrouwbaar: wij maken heldere afspraken; doen wat we beloven en zijn open en eerlijk in onze communicatie.
  • Ondernemend: wij spelen actief en creatief in op de behoeften van onze bewoners en andere maatschappelijke uitdagingen, gericht op resultaat en zijn continu op zoek naar beter.
  • Vakbekwaam: wij zijn een organisatie van vakkundige en gepassioneerde medewerkers.

Onze activiteiten zijn gericht op:

  • Het in samenhang aanbieden van welzijn- wonen- en zorgdiensten aan de ouder wordende mens.
  • Een persoonlijke en kleinschalige aanpak met maatwerk voor iedere bewoner.
  • Een sterke aanwezigheid in de wijk Keizerslanden in Deventer. Dit om kennis te hebben van de sociale en maatschappelijke omgeving en actief te kunnen samen- en netwerken met mensen en organisaties in de buurt.
  • Het efficiënt inrichten van de organisatie voor een gezonde bedrijfsvoering.
  • Het bieden van veiligheid voor zowel de bewoners als ook de medewerkers.

Vrijwilligers

En vergeet onze vrijwilligers niet, want zij zijn onmisbaar voor Ludgerus. Wij prijzen ons dan ook gelukkig met het feit dat wij zoveel vrijwilligers hebben onder onze bewoners. Zij houden Ludgerus draaiende. Soms letterlijk, door aan het Rad van Fortuin te draaien, maar ook voor het schenken van koffie en allerlei zaken. Zelfs de tuinploeg van Ludgerus bestaat geheel uit vrijwilligers.