Samen actief LEVEN - WELKOM BIJ LUDGERUS


Als je bij Ludgerus binnenstapt, ontvangen de bewoners je graag. De baliedienst is één van de vele vrijwillige functies die we als bewoners van dit ‘kleine dorp’ zelf invullen. De bewoners onderhouden de tuin, organiseren activiteiten en draaien diensten in de grote zaal. Dat doen ze met enorm veel plezier. Zo’n actief bestaan maakt bewoners gelukkig en houdt ze gezond. 

 

Ludgerus is een wooncomplex met 250 sociale huurwoningen voor mensen vanaf 60 jaar, die graag zelfstandig blijven wonen in een gemeenschap wonen die omziet naar elkaar. Kenmerkend voor Ludgerus is de focus op samen actief leven met een hoge mate van betrokkenheid van bewoners. We bieden een uitgebreid servicepakket dat erop is gericht, dat bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De ondersteuning bestaat onder andere uit 24 uur per dag alarmopvolging, hulp bij het huishouden, verpleging of bij de persoonlijke verzorging. Er is een uitgebreid activiteitenprogramma voor en door bewoners, met ondersteuning van een vrijwilligerscoördinator. Zo blijven we samen actief leven!

 

 

Onze missie en onze beloftes

 

Onze missie:

Alle bewoners zijn onderdeel van onze leefgemeenschap en kunnen zo lang mogelijk zelfstandig, met eigen regie en naar eigen inzicht en levensstijl blijven wonen.

 

De sociale cohesie binnen Ludgerus is zo groot, dat we elkaar in beweging houden. Dit zijn onze drie beloftes:

 

Samen gezond

Wij kijken samen naar de mogelijkheden en de wensen van iedere, unieke, bewoner. Onze eerste vraag is altijd: wat kan er wél?

 

Beschermd zelfstandig

Ludgerus is van haar bewoners. Dit is hun thuis, dit is hun leven. Een eigen voordeur, met hulp en zorg dichtbij.

 

Vitale buurten

Ons kleine dorp is onlosmakelijk verbonden met de mensen en de mogelijkheden om ons heen.