Privacy


 

Verantwoordelijke

Binnen stichting Ludgerus worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronisch)(medisch of huur) dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens verwerken.

 

Stichting Ludgerus is zogeheten verantwoordelijk in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Stichting Ludgerus beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

 

Download
Privacy statement
Privacy statement versie 1.0.pdf
Adobe Acrobat document 180.7 KB
Download
Privacy reglement Ludgerus
Privacyreglement Ludgerus versie 2018 2
Adobe Acrobat document 269.1 KB
Download
Privacyverklaring PREM
Privacyverklaring t.a.v. PREM Ludgerus.p
Adobe Acrobat document 102.9 KB